Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
 • Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
  tại Ban Quản lý Khu kinh tế
  pcgiat@angiang.gov.vn
  0296.3952.507
 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
  thuộc Sở tư pháp
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
  0296.3957.006
 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh
  thuộc Sở Nội vụ
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  0296.3957.049
Video
 • Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11
 • Ngày chuyển đổi số quốc gia 10.10.2022
 • Đào tạo nguồn nhân lực cho Dự án Công nghệ may mặc Spectre AG
 • Trường Cao đẳng nghề AG ký kết hợp tác với Công ty CP Chí Công
Thông tin tuyên truyền

Tổng lượt truy cập

Hướng dẫn đầu tư
Văn bản hướng dẫn đầu tư
 •  Ban Quản lý Khu Kinh tế
 •  27/02/2020
 • A- A A+

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Các tin khác :