Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
 • Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
  tại Ban Quản lý Khu kinh tế
  pcgiat@angiang.gov.vn
  0296.3952.507
 • Phòng Tổng hợp UBND tỉnh
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
  0296.3957.006
 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh
  thuộc Sở Nội vụ
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  0296.3957.049
Video
 • Hiệu quả nhìn từ kinh tế biên mậu
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang
 • Thủ tướng Chính phủ dự Lễ khởi công đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1
 • Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11
Thông tin tuyên truyền

Tổng lượt truy cập

Thông tin VBPQ
Hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc.
 •  BQLKKT (Theo công văn số 571/UBND-KGVX ngày 28/5/2020)
 •  28/05/2020
 • A- A A+

Thực hiện Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp (sau đây gọi là chuyên gia) nhập cảnh Việt Nam để làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các nội dung công việc sau:
1. Căn cứ theo nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, khu công nghiệp, doanh nghiệp và đơn vị sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn tỉnh:  Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu kinh tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định danh sách chuyên gia được nhập cảnh vào làm việc tại An Giang để tổng hợp gửi danh sách cho Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cảnh) để xem xét giải quyết, nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện nghiêm an toàn phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 
2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  và các đơn vị có liên quan chỉ định, lựa chọn các cơ sở cách ly tập trung dành riêng cho các chuyên gia trên địa bàn (sau đây gọi là cơ sở cách ly) theo hướng dẫn tại Quyết định số 878/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 12/3/2020 ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19” hoặc Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 20/3/2020 ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”. Tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly và lây nhiễm ra cộng đồng.
3. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 02 lần kể từ khi nhập cảnh theo Công văn số 1905/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ngày 16/4/2020 về việc thực hiện xét nghiệm COVID-19. Sau thời gian cách ly tập trung 14 ngày, tiếp tục giám sát y tế thêm 14 ngày để đảm bảo không lây nhiễm ra cộng đồng.
4. Giao cho Công an tỉnh làm đầu mối phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ việc đưa đón chuyên gia bằng xe riêng từ sân bay hoặc cửa khẩu, cảng biển về cơ sở cách ly; tổ chức, quản lý các cơ sở cách ly; triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, theo dõi y tế và các nội dung liên quan nhằm đảm bảo an toàn và phòng, chống dịch bệnh.
5. Thông báo cho các cơ quan, tổ chức, khu công nghiệp, doanh nghiệp và đơn vị sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn tỉnh có nhu cầu mời các chuyên gia đến An Giang làm việc, phải thực hiện các nội dung sau:
- Thông tin về cơ sở cách ly đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ định, lựa chọn;
- Đăng ký danh sách và đề xuất phương án, phương tiện đưa đón, cách ly cụ thể cho các chuyên gia để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
- Nộp hồ sơ đề nghị giải quyết cho chuyên gia nhập cảnh (lập danh sách riêng đối với số chuyên gia đã có thị thực còn hạn; số chuyên gia cần cấp thị thực) kèm theo văn bản phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cảnh) để xem xét giải quyết.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Các tin khác :