Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
 • Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
  tại Ban Quản lý Khu kinh tế
  pcgiat@angiang.gov.vn
  0296.3952.507
 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
  thuộc Sở tư pháp
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
  0296.3957.006
 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh
  thuộc Sở Nội vụ
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  0296.3957.049
Video
 • Hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại nhà
 • Kiểm tra công tác phòng, chống dịch cụm công nghiệp Phú Hòa
 • Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Châu Phú, Châu Thành
 • An Giang đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Khu công nghiệp
Thông tin tuyên truyền

Tổng lượt truy cập

Tin trong Tỉnh
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng
 •  https://www.angiang.dcs.vn/
 •  24/06/2021
 • A- A A+

- Ngày 24/6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến một số nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các vấn đề quan trọng khác.

Responsive image

 

Responsive image

 

Đại diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Hội nghị đã tập trung đánh giá, cho ý kiến đối với: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Tờ trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương; dự thảo chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang nhấn mạnh, một trong những điểm phấn khởi trong 6 tháng đầu năm 2021 là tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, biểu dương sự nỗ lực của lực lượng Công an đã thực hiện tốt việc chốt chặn ở các cửa ngõ; lực lượng Bộ đội biên phòng, Quân sự tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xiết chặt biên giới. Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tập trung, nỗ lực vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế. 

Về phương hướng trong 6 tháng cuối năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ngành tiếp tục tăng cường giải pháp và nghiên cứu thêm những giải pháp đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội. Xác định nông nghiệp là cứu cánh, nền tảng cho kinh tế - xã hội của tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đến An Giang. Tăng cường các giải pháp quản lý, khai thác tài nguyên một cách hợp lý. Đẩy mạnh ứng dụng công nghê thông tin hướng đến chính quyền số, xã hội số để tạo thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phải "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng"; tăng cường công tác tuyên truyền để giữ vững thành quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp xâm nhập cảnh trái phép để cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa. Cương quyết giải quyết tình trạng kiếu kiện đông người gây rối trật tự công cộng…

Responsive image

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị còn cho ý kiến theo thẩm quyền đối với: Chủ trương thông qua kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 2 về Tờ trình thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; dự thảo Chỉ thị về tăng cường thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; dự thảo Quy định về nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc xin chủ trương thành lập Giải thưởng Tôn Đức Thắng… Thông qua báo cáo bằng văn bản các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

 

Các tin khác :