Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
 • Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
  tại Ban Quản lý Khu kinh tế
  pcgiat@angiang.gov.vn
  0296.3952.507
 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
  thuộc Sở tư pháp
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
  0296.3957.006
 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh
  thuộc Sở Nội vụ
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  0296.3957.049
Video
 • Hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại nhà
 • Kiểm tra công tác phòng, chống dịch cụm công nghiệp Phú Hòa
 • Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Châu Phú, Châu Thành
 • An Giang đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Khu công nghiệp
Thông tin tuyên truyền

Tổng lượt truy cập

Tin trong Tỉnh
An Giang: Điều chỉnh hướng dẫn công tác phòng chống dịch đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa khi đi về trong vùng có dịch
 •  Cổng Thông tin điện tử tỉnh An Giang
 •  10/06/2021
 • A- A A+

- Chiều ngày 10/6, Sở Giao thông vận tải An Giang vừa có Công văn số 1225/SGTVT-QLVTPT&NL, về điều chỉnh Công văn 1165/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 05/6/2021 về việc hướng dẫn công tác phòng chống dịch đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa khi đi về trong vùng có dịch.
Theo đó, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2742/VPUBND-KTN ngày 04/6/2021 và số 2835/VPUBND-KTN ngày 09/6/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn, hỗ trợ cho các đơn vị trong việc vận chuyển đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 khi ra vào địa phận tỉnh An Giang.

Ngày 10/6/2021, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức cuộc họp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Công thương, Hiệp hội vận tải ô tô An Giang thống nhất điều chỉnh điểm b khoản 2 mục II Công văn số 1165/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 05/6/2021 của Sở Giao thông vận tải như sau:

“b) Trường hợp không có Có giấy chứng nhận cơ quan thẩm quyền xác nhận đã được tiêm ngừa đủ 02 mũi vắc xin phòng Covid-19 thì phải có kết quả xét nghiệm Realtime-PCR âm tính trong vòng 05 ngày trước khi đến An Giang. Nếu chưa có kết quả xét nghiệm Realtime-PCR thì có thể thực hiện Test nhanh kháng nguyên tại chốt kiểm soát với các trường hợp cam kết chỉ vào địa bàn tỉnh trong vòng 3 ngày.

Các trường hợp lưu trú tại tỉnh An Giang qua 3 ngày bắt buộc phải thực hiện Test nhanh hoặc làm xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp Realtime – PCR tại An Giang. Tất cả các trường hợp đã có xét nghiệm Realtime-PCR hay Test nhanh kháng nguyên nêu trên đều phải xét nghiệm Realtime-PCR lần tiếp theo cách thời gian xét nghiệm lần trước trong vòng từ 3 đến 5 ngày (Đơn vị kinh doanh vận tải phải cam kết cho tài xế xét nghiệm Realtime-PCR lần tiếp theo trong vòng 3 đến 5 ngày cách thời gian xét nghiệm lần trước) báo cáo kết quả về Sở Giao thông vận tải An Giang.

Tất cả các trường hợp làm xét nghiệm bằng Test nhanh hoặc Realtime-PCR đều phải thu phí theo quy định.”

Sở Giao thông vận tải An Giang yêu cầu các đơn vị vận tải, cá nhân, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm yêu cầu nêu trên./

Các tin khác :