Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
 • Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
  tại Ban Quản lý Khu kinh tế
  pcgiat@angiang.gov.vn
  0296.3952.507
 • Phòng Tổng hợp UBND tỉnh
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
  0296.3957.006
 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh
  thuộc Sở Nội vụ
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  0296.3957.049
Video
 • Hiệu quả nhìn từ kinh tế biên mậu
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang
 • Thủ tướng Chính phủ dự Lễ khởi công đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1
 • Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11
Thông tin tuyên truyền

Tổng lượt truy cập

Chuyên mục chuyển đổi số
Thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đến năm 2025
 •  Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
 •  09/12/2022
 • A- A A+

An Giang: Thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy vừa ký Kế hoạch số 831/KH-UBND ngày 7/12/2022 về thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Responsive image

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT Nguyễn Văn Khoa ký biên bản thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số đến năm 2025

Trên địa bàn tỉnh An Giang, việc triển khai, ứng dụng các nền tảng số đang dần được mở rộng phát triển trong các lĩnh vực với mức độ từ cơ bản đến nâng cao, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

Trong đó, 100% các cơ quan hành chính nhà nước đã ứng dụng các nền tảng số trong công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc với các mức độ từ cơ bản đến nâng cao; Hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa trở lên đã ứng dụng các nền tảng số trong hoạt động điều hành sản xuất, kinh doanh, thanh toán.

Các nền tảng số phổ biến đang được ứng dụng như: Nền tảng bản đồ số; Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; Nền tảng họp trực tuyến; Nền tảng dạy học trực tuyến; Nền tảng hóa đơn điện tử; Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa; Nền tảng phát thanh số; Nền tảng truyền hình số; Nền tảng sàn thương mại điện tử; Nền tảng trung tâm giám sát điều hành thông minh và các nền tảng công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh.

Mục tiêu chung là góp phần hình thành hệ sinh thái nền tảng số đáp ứng cơ bản yêu cầu chuyển đổi số, được sử dụng sâu rộng để tạo hạ tầng mềm phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn, góp phần quan trọng để đạt được các chỉ tiêu chiến lược quốc gia phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời tập hợp các doanh nghiệp xuất sắc, có tiềm lực, tập trung đầu tư phát triển các nền tảng số làm nòng cốt để hình thành mạng lưới hỗ trợ triển khai nền tảng số đông đảo, rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở.

Mục tiêu cụ thể: Giai đoạn đến năm 2025, có  100% cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống nhà nước ứng dụng các nền tảng số trong công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc. 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa trở lên có ứng dụng các nền tảng số trong hoạt động điều hành sản xuất, kinh doanh, thanh toán ở mức cơ bản. 80% người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại các nền tảng thanh toán số.

Responsive image

Thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh An Giang

Giai đoạn 2026 – 2030: có 100% các tổ chức đảng, cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống nhà nước ứng dụng các nền tảng số trong công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc. 80% doanh nghiệp nhỏ và vừa trở lên ứng dụng các nền tảng số trong hoạt động điều hành sản xuất, kinh doanh, thanh toán đạt hiệu quả cao. 95% người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại các nền tảng thanh toán số.

Đề đạt mục tiêu đề ra, An Giang đẩy mạnh sử dụng các nền tảng số quốc gia trên địa bàn tỉnh; phát triển và thúc đẩy sử dụng các nền tảng số của tỉnh; ban hành các cơ chế, chính sách ưu tiên sử dụng, thúc đẩy phát triển các nền tảng số; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sử dụng các nền tảng số quốc gia.

Theo Kế hoạch này, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh đẩy mạnh sử dụng các nền tảng số quốc gia để chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trong ngành, lĩnh vực của mình. Xây dựng, phê duyệt kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Xác định các nền tảng số của ngành, lĩnh vực và xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để phát triển và thúc đẩy sử dụng các nền tảng số trong ngành, lĩnh vực của mình. Xem xét đề xuất và gửi Sở Thông tin và Truyền thông các nền tảng số phù hợp nhu cầu ngành, lĩnh vực để đề xuất bổ sung vào Danh mục nền tảng số quốc gia.../.

Các tin khác :