Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
 • Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
  tại Ban Quản lý Khu kinh tế
  pcgiat@angiang.gov.vn
  0296.3952.507
 • Phòng Tổng hợp UBND tỉnh
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
  0296.3957.006
 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh
  thuộc Sở Nội vụ
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  0296.3957.049
Video
 • Hiệu quả nhìn từ kinh tế biên mậu
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang
 • Thủ tướng Chính phủ dự Lễ khởi công đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1
 • Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11
Thông tin tuyên truyền

Tổng lượt truy cập

Chuyên mục chuyển đổi số
Thanh niên An Giang tham gia thực hiện Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số
 •  Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
 •  22/11/2022
 • A- A A+


Đó là Chủ đề đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh An Giang năm 2022, vừa được UBND tỉnh An Giang ban hành tại Kế hoạch số 770/KH-UBND ngày 21/11/2022.

Chương trình đối thoại trực tiếp tại điểm cẩu tỉnh và trực tuyến từ điểm cầu tỉnh kết nối với 11 điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Thời gian tổ chức đối thoại dự kiến tổ chức trong tháng 12/2022.

Nội dung đối thoại, gồm: vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia cải cách hành chính, chuyển đổi số. Định hướng thanh niên trong tham gia thực hiện cải cách hành chính góp phần xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

Áp dụng ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số vào đào tạo, hỗ trợ, giải quyết việc làm cho thanh niên. Vấn đề lao động, việc làm, học tập, chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe, tầm vóc cho thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên tỉnh An Giang trong giai đoạn hiện nay.

Thanh niên đối thoại và đề xuất với lãnh đạo tỉnh về các giải pháp, nền tảng, công nghệ chuyển đổi số; giải pháp hỗ trợ việc làm cho thanh niên; đóng góp ý kiến và đưa ra các giải pháp nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia thực hiện chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thông tin đến thanh niên về công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh với 03 nội dung: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số (qua slide hoặc clip phóng sự). Thanh niên An Giang tham gia thực hiện chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số (qua clip phóng sự). Giải đáp các ý kiến, kiến nghị của thanh niên về chuyển đổi số.

Những vấn đề khác liên quan chủ đề đối thoại mà đoàn viên, thanh niên quan tâm.

Việc tổ chức Chương trình đối thoại, nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ cải cách hành chính cũng như tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên thanh niên gặp gỡ, đối thoại với Lãnh đạo tỉnh về công tác cải cách hành chính và các vấn đề thanh niên đang quan tâm.

Thông qua chương trình gặp gỡ đối thoại nhằm phổ biến rộng rãi chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 cũng như những nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Thông tin đến thanh niên về công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền nâng cao nhận thức, định hướng của thanh niên trong tham gia thực hiện chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời, phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên. Qua đó tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, giải quyết việc làm cho thanh niên./.

Các tin khác :