Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
 • Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
  tại Ban Quản lý Khu kinh tế
  pcgiat@angiang.gov.vn
  0296.3952.507
 • Phòng Tổng hợp UBND tỉnh
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
  0296.3957.006
 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh
  thuộc Sở Nội vụ
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  0296.3957.049
Video
 • Hiệu quả nhìn từ kinh tế biên mậu
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang
 • Thủ tướng Chính phủ dự Lễ khởi công đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1
 • Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11
Thông tin tuyên truyền

Tổng lượt truy cập

Chuyên mục chuyển đổi số
An Giang: Phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
 •  Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
 •  30/12/2022
 • A- A A+

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy vừa ký ban hành Kế hoạch 890/KH-UBND ngày 28/12/2022 về Phát triển kinh tế số và xã hội số (KTS & XHS) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đối tượng là các cơ quan, tổ chức và các cá nhân tham gia vào quá trình phát triển KTS & XHS và thụ hưởng các giá trị của KTS & XHS.

Responsive image

Phấn đấu giai đoạn 2026 – 2030, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của tỉnh đạt 20%. Ảnh: CTTĐTAG

Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ số trong các lĩnh vực của xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang ngày càng phổ biến và đạt hiệu quả khá cao. Điển hình như phòng chống dịch COVID-19; dạy và học trực tuyến; du lịch thực tế ảo; thương mại điện tử. Một số kết quả cơ bản đã đạt được như sau: Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 66,2%. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 68,1%. Tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang đạt 78,9%. Tỷ lệ doanh nghiệp, hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%. Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 30%.

Theo đó, An Giang đề ra mục tiêu chung là sử dụng công nghệ số và dữ liệu số làm yếu tố đầu vào chính, sử dụng môi trường số làm không gian hoạt động chính, sử dụng công nghệ thông tin - viễn thông để tăng năng suất lao động, đổi mới mô hình kinh doanh và tối ưu hóa cấu trúc nền kinh tế.

Responsive image

Phấn đấu giai đoạn 2026 – 2030, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của tỉnh đạt 20%. Ảnh: CTTĐTAG

Chỉ tiêu phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của tỉnh

Đồng thời tích hợp công nghệ số vào mọi mặt đời sống, người dân được kết nối, có khả năng tương tác và thành thạo kỹ năng số để sử dụng các dịch vụ số, từ đó, hình thành các mối quan hệ mới trong môi trường số, hình thành thói quen số và văn hóa số.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của tỉnh đạt 10%; tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ trên 10%; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử hơn 80%; tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh trên 80%; tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân hơn 50%; tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử 90%....

Responsive image

Phấn đấu giai đoạn 2026 – 2030, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của tỉnh đạt 20%. Ảnh: CTTĐTAG

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025

Và giai đoạn 2026 – 2030, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của tỉnh đạt 20%; tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ trên 20%; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử 100%; tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh 95%; tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân hơn 70%; tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử 95%....

 

Để đạt mục tiêu, An Giang phát triển nền móng KTS & XHS; phát triển KTS & XHS ngành, lĩnh vực theo hướng thiết lập môi trường phù hợp cho đổi mới sáng tạo, tăng cường sự chỉ đạo chiến lược và khai thác linh hoạt nguồn lực tài chính cho hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, hình thành hệ sinh thái KTS & XHS ngành, lĩnh vực.

Bên cạnh đó, kiện toàn và tổ chức hiệu quả hoạt động Ban chỉ đạo chuyển đổi số; đồng thời tổ chức các Tổ công nghệ số cộng đồng đến từng khóm, ấp với các tổ viên là cán bộ kiêm nhiệm và các thành viên tại chỗ năng nỗ, nhiệt tình, được đào tạo về kỹ năng số để phổ biến hướng dẫn, trợ giúp người dân sử dụng công nghệ số và các nền tảng số “Make in Việt Nam”, hình thành mạng lưới triển khai công nghệ rộng khắp trên toàn tỉnh.

An Giang cũng thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các công nghệ số mới như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bản sao số, chuỗi khối, thực tế ảo/thực tế tăng cường, dữ liệu lớn, kết hợp với các công nghệ mở, mã nguồn mở để phát triển các nền tảng số phục vụ phát triển; tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, các sự kiện, triển lãm về phát triển KTS & XHS; phát triển các kênh tư vấn, hỏi đáp, trợ lý ảo về KTS & XHS, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số, sử dụng nền tảng số, dịch vụ số và công nghệ số; thực hiện điều tra, khảo sát, thu thập, công bố kết quả thống kê, đo lường các chỉ tiêu kinh tế số và các mục tiêu cơ bản về KTS & XHS đặt ra tại Kế hoạch này…/.

 

Các tin khác :