Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
 • Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
  tại Ban Quản lý Khu kinh tế
  pcgiat@angiang.gov.vn
  0296.3952.507
 • Phòng Tổng hợp UBND tỉnh
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
  0296.3957.006
 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh
  thuộc Sở Nội vụ
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  0296.3957.049
Video
 • Hiệu quả nhìn từ kinh tế biên mậu
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang
 • Thủ tướng Chính phủ dự Lễ khởi công đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1
 • Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11
Thông tin tuyên truyền

Tổng lượt truy cập

Chuyên mục chuyển đổi số
Hướng dẫn khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
 •  Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
 •  14/12/2022
 • A- A A+

 trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh An Giang
Thực hiện Kế hoạch 145/KH-UBND ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Triển khai Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Công an tỉnh An Giang và các cơ quan, đơn vị có liên quan kết nối chính thức Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào ngày 11/12/2022.

Nhằm khai thác tính năng kết nối CSDL quốc gia về Dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh An Giang (https://dichvucong.angiang.gov.vn/). Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 1609/STTTT-CNTT-BCVT ngày 14/12/2022 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp khai thác, sử dụng dịch vụ: Xác nhận số định danh cá nhân và chứng minh nhân dân; Tra cứu thông tin công dân.

Để khai thác, sử dụng các tính năng kết nối CSDL quốc gia về Dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh An Giang thì công dân, các cơ quan, đơn vị, địa phương; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện như sau:

I. Cán bộ tại Bộ phận một cửa các cấp

1. Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp

Responsive image

- Bước 1: Trên biểu mẫu tiếp nhận hồ sơ của cán bộ tại Bộ phận một cửa sẽ hiển thị phần nhập thông tin để kiểm tra danh tính của công dân. 

 

+ Cán bộ thực hiện nhập thông tin vào các trường dữ liệu: Họ và tên, số CCCD/CMND, Ngày sinh của công dân:

Responsive image

- Bước 2: Thực hiện nhấn chọn nút “Kiểm tra danh tính số”

Responsive image

+ Nếu thông tin công dân chính xác thì sẽ hiển thị thông báo “[CSDLQGDC] Xác thực với CSDLQG về Dân cư thành công. Tìm thấy thông tin Công dân với [Họ tên], [Số CMND/CCCD], [Ngày sinh]” và tự động điền thông tin công dân vào biểu mẫu thông tin người nộp hồ sơ

Responsive image

+ Nếu thông tin công dân không chính xác thì sẽ hiển thị thông báo “[CSDLQGDC] Xác thực với CSDLQG về Dân cư thất bại. Không tìm thấy thông tin Công dân với [Họ tên], [Số CMND/CCCD], [Ngày sinh].”
2. Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến (online)

 

- Bước 1: cán bộ tại Bộ phận một cửa thực hiện truy cập vào chức năng tiếp nhận hồ sơ online.

- Bước 2: Tại mục thông tin người nộp hồ sơ thực hiện nhất nút “Kiểm tra danh tính số”

Responsive image

II. Công dân nộp hồ sơ trực tuyến

Responsive image

- Khi công dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, thông tin tài khoản người nộp được tự động điền vào form Thông tin người nộp hồ sơ.

 

- Khi nhấn vào nút “Đồng ý và tiếp tục” hệ thống sẽ kiểm tra danh tính số của công dân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu thông tin công dân chính xác thì sẽ chuyển bước tiếp theo. Nếu thông tin công dân không chính xác thì hệ thống cảnh báo xác thực thất bại (như hình dưới), không thực hiện được bước tiếp theo.

Responsive image

- Trường hợp thông tin công dân không chính xác, thông tin tài khoản công dân có thể sai một trong các thông tin: Họ và tên, ngày sinh, số CMND/CCCD. Công dân thực hiện cập nhật lại tại mục “Thông tin cá nhân” vào chức năng “Chỉnh sửa” trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh An Giang.

Responsive image

 

Các tin khác :