Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản chỉ đạo, điều hành
Skip portlet Portlet Menu
Số Ký hiệu Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
1230/TB-BQLKKT Thông báo Ý kiến Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 27/7/2020 BQLKKT 27/07/2020 Xem
1120/TB-BQLKKT Ý kiến Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 07/7/2020 BQLKKT 07/07/2020 Xem
999/BQLKKT-VP Thông báo ý kiến kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 17/6/2020 BQLKKT 17/06/2020 Xem
691/BQLKKT-VP Thông báo danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước của Ban Quản lý Khu kinh tế Ban Quản lý Khu kinh tế 29/04/2020 Xem
KQQT năm 2018 Kết quả quan trắc môi trường định kỳ của Ban Quản lý Khu kinh tế năm 2018 BQLKKT Xem
1614/TB-BQLKKT Thông báo ý kiến kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 27/11/2018 BQLKKT 04/12/2018 Xem
Trang đầu Trang kế1234567Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập