Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Hệ thống Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
Số Ký hiệu Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
Lấy ý dự thảo Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc BQLKKT tỉnh AG. Xem
83/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước nước tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 31/01/2020 Xem
49/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định ban hành cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 28/11/2018 Xem
2764/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 31/10/2018 Xem
40/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực hoạt động trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang. UBND tỉnh An Giang 26/10/2018 Xem
38/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang. UBND tỉnh An Giang 22/10/2018 Xem
Trang đầu Trang kế1234567Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập