Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản chỉ đạo, điều hành
Skip portlet Portlet Menu
Số Ký hiệu Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
1531/TB-BQLKKT Thông báo phân công nhiệm vụ và ký văn bản thuộc thẩm quyền Ban Quản lý Khu kinh tế Ban Quản lý Khu kinh tế 19/11/2018 Xem
1414/TB-BQLKKT Thông báo ý kiến kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 16/10/2018 BQLKKT tỉnh An Giang 16/10/2018 Xem
/TB-BQLKKT Thông báo ý kiến kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 16/10/2018 BQLKKT 19/10/2018 Xem
1267/BC-BQLKKT Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2018 BQLKKT 28/09/2018 Xem
1180/BQLKKT-QLTNMT Thông báo kết quả giám sát tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại lô C2 KCN Bình Hòa BQLKKT 12/09/2018 Xem
/TB-BQLKKT Thông báo ý kiến kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 07/9/2018 BQLKKT 12/09/2018 Xem
Trang đầu Trang kế1234567Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập