Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản chỉ đạo, điều hành
Skip portlet Portlet Menu
Số Ký hiệu Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
970/BC-BQLKKT Kết quả thực hiện Kết luận Thanh tra số 05/KT-TTT ngày 25 tháng 5 năn 2018 của Thanh tra tỉnh về công tác giao, quản lý các dự án đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh BQLKKT 27/07/2018 Xem
/TB-BQLKKT Thông báo ý kiến kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 16/7/2018 BQLKKT 20/07/2018 Xem
695/TB-BQLKKT Thông báo niêm yết công khai kết luận Thanh tra BQLKKT 25/05/2018 Xem
/TB-BQLKKt Thông báo ý kiến kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 23/4/2018 BQLKKT 23/04/2018 Xem
/TB-BQLKKT thông báo Ý kiến kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 23/04/2018 BQLKKT 23/04/2018 Xem
495/BQLKKT-QLTNMT Thông báo kết quả khảo sát việc phát sinh khói bụi và mùi hôi của Công ty TNHH Kovie Vina BQLKKT 16/04/2018 Xem
Trang đầu Trang kế1234567Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập