Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Hệ thống Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
Số Ký hiệu Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
622/QĐ-BQLKKT Quyết định phân bổ kinh phí bảo vệ môi trường năm 2018 BQLKKT 25/05/2018 Xem
497a/QĐ-BQLKKT Quyết định phân bổ dự toán mua sắm tài sản cố định năm 2018 BQLKKT 17/04/2018 Xem
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương Xem
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội Xem
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND Xem
374 /QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh AN Giang 23/02/2018 Xem
Trang đầu Trang kế12345678Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập