Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Hệ thống Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
Số Ký hiệu Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
190/BQLKKT-QLTNMT Triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới về bảo vệ môi trường Ban Quản lý Khu kinh tế 08/02/2022 Xem
459/UBND-KTN UBND tỉnh An Giang 21/05/2021 Xem
29/2020/QĐ-UBND Ngày 24 tháng 6 năm 2020, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định Quy định điều kiện, chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế UBND tỉnh 24/06/2020 Xem
Lấy ý dự thảo Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc BQLKKT tỉnh AG. Xem
Lấy ý dự thảo Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc BQLKKT tỉnh AG. Xem
83/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước nước tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 31/01/2020 Xem
Trang đầu Trang kế12345678Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập