Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Hệ thống Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
Số Ký hiệu Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
849/QĐ-BQLKKT Quyết định 808/QĐ-BQLKKt ngày 21/8/2017 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức BQL cửa khẩu Tịnh Biên BQLKKT 21/08/2017 Xem
850/QĐ-BQLKKT Quyết định 850/QĐ-BQLKKt ngày 21/8/2017 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức BQL cửa khẩu Vĩnh Xương BQLKKT 21/08/2017 Xem
808/QĐ-BQLKKT Quyết định 808/QĐ-BQLKKt ngày 09/8/2017 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức BQL cửa khẩu Khánh Bình Ban Quản lý Khu kinh tế 09/08/2017 Xem
67/2014/QH13 Luật Đầu tư Quốc Hội 26/11/2014 Xem
14/2008/QH12 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Quốc Hội 03/06/2008 Xem
3313/QD-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh 21/11/2016 Xem
Trang đầu Trang kế12345678Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập