Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Tin trong Tỉnh
An Giang quyết tâm đạt tăng trưởng bằng bình quân cả nước (03/07/2020)

- Sáng 3-7, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến với 11 huyện, thị xã, thành phố để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ và những công việc trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
 

Responsive image

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho rằng, tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2020 tuy thấp hơn cùng kỳ 2019 (tăng 1,96% so 5,76%), nhưng là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Các sở, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020 trên cơ sở chương trình công tác và kịch bản tăng trưởng, bổ sung giải pháp của ngành, địa phương, quyết tâm đạt tăng trưởng cao nhất, từ bằng đến cao hơn bình quân cả nước. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách từng lĩnh vực có chỉ đạo sát sao các sở, ngành, tạo điều kiện phục hồi sản xuất, kinh doanh; kiểm tra chặt chẽ tiến độ triển khai các dự án sử dụng vốn đầu tư công, kiên quyết xử lý chủ đầu tư, nhà thầu chậm tiến độ, không đảm bảo chất lượng, chuyển vốn từ các dự án triển khai chậm sang các dự án cần thiết hơn.
Cùng với tập trung phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các sở, ngành, địa phương không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiên quyết không để bùng phát dịch bệnh lần thứ 2. Đối với các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, cần triển khai khẩn trương, cố gắng hoàn thành sớm. Đối với thủ trưởng các sở, ngành, cần tham dự đầy đủ và chuẩn bị tốt cho kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm; tổ chức triển khai ngay khi Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành…

6 tháng đầu năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 1,96%, đứng thứ 5/13 tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL và cao hơn bình quân cả nước (GDP tăng 1,81%). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,51% (cùng kỳ 2019 tăng 3,16%); khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 8,69% (cùng kỳ tăng 9,42%); khu vực dịch vụ âm 0,77% (cùng kỳ tăng 6,78%); thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,13% (cùng kỳ tăng 5,12%).
 

Nguồn phát hành :https://baoangiang.com.vn/
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập