Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
 • Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
  tại Ban Quản lý Khu kinh tế
  pcgiat@angiang.gov.vn
  0296.3952.507
 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
  thuộc Sở tư pháp
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
  0296.3957.006
 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh
  thuộc Sở Nội vụ
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  0296.3957.049
Video
 • Kiểm tra công tác phòng, chống dịch cụm công nghiệp Phú Hòa
 • Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Châu Phú, Châu Thành
 • An Giang đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Khu công nghiệp
 • Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Công ty may mặc Spectre An Giang
 • An Giang tổng kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
Thông tin tuyên truyền

Tổng lượt truy cập

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số Trích yếu CQBH Ngày ký
238/TB-VPUBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi họp trực tuyến các thành viên BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 UBND tỉnh An Giang 28/05/2021 Xem
1165/SGTVT-QLVTPT&NL V/v hướng dẫn công tác phòng chống dịch đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa khi đi về trong vùng có dịch Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang 05/06/2021 Xem
500/UBND-KGVX v/v tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bản tỉnh UBND tỉnh An Giang 01/06/2021 Xem
2686/QĐ-BCĐQG Quyết định v/v ban hành "Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19" UBND tỉnh An Giang 31/05/2021 Xem
131/TB-SGTVT Thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang 29/05/2021 Xem
25/2021/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND Quy định giá cho thuê sửa dụng hạ tầng tại các KCN UBND tỉnh An Giang 25/05/2021 Xem
459/UBND-KTN Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 82/2018/NĐ-CP UBND tỉnh An Giang 21/05/2021 Xem
2197/BQLKKT-QLĐT Công văn lấy ý kiến sở ngành về dự thảo tờ trình, nghị quyết quy định mức thu, chế độ nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu kinh tế cửa khẩu An Giang BQLKKT 09/12/2020 Xem
2130/BC-BQLKKT Báo cáo phòng, chống tham nhũng năm 2020 BQLKKT 01/12/2020 Xem
1230/TB-BQLKKT Thông báo Ý kiến Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 27/7/2020 BQLKKT 27/07/2020 Xem
 • <<
 • <
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>