Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
 • Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
  tại Ban Quản lý Khu kinh tế
  pcgiat@angiang.gov.vn
  0296.3952.507
 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
  thuộc Sở tư pháp
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
  0296.3957.006
 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh
  thuộc Sở Nội vụ
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  0296.3957.049
Video
 • Phóng sự An Giang ATV
 • An Giang với chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
Thông tin tuyên truyền

Tổng lượt truy cập

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số Trích yếu CQBH Ngày ký
1230/TB-BQLKKT Thông báo Ý kiến Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 27/7/2020 BQLKKT 27/07/2020 Xem
1120/TB-BQLKKT Ý kiến Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 07/7/2020 BQLKKT 07/07/2020 Xem
999/BQLKKT-VP Thông báo ý kiến kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 17/6/2020 BQLKKT 17/06/2020 Xem
691/BQLKKT-VP Thông báo danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước của Ban Quản lý Khu kinh tế Ban Quản lý Khu kinh tế 29/04/2020 Xem
KQQT năm 2018 Kết quả quan trắc môi trường định kỳ của Ban Quản lý Khu kinh tế năm 2018 BQLKKT Xem
1614/TB-BQLKKT Thông báo ý kiến kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 27/11/2018 BQLKKT 04/12/2018 Xem
1531/TB-BQLKKT Thông báo phân công nhiệm vụ và ký văn bản thuộc thẩm quyền Ban Quản lý Khu kinh tế Ban Quản lý Khu kinh tế 19/11/2018 Xem
1414/TB-BQLKKT Thông báo ý kiến kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 16/10/2018 BQLKKT tỉnh An Giang 16/10/2018 Xem
/TB-BQLKKT Thông báo ý kiến kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 16/10/2018 BQLKKT 19/10/2018 Xem
1267/BC-BQLKKT Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2018 BQLKKT 28/09/2018 Xem
 • <<
 • <
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>