Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
 • Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
  tại Ban Quản lý Khu kinh tế
  pcgiat@angiang.gov.vn
  0296.3952.507
 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
  thuộc Sở tư pháp
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
  0296.3957.006
 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh
  thuộc Sở Nội vụ
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  0296.3957.049
Video
 • Phóng sự An Giang ATV
 • An Giang với chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
Thông tin tuyên truyền

Tổng lượt truy cập

Mời gọi đầu tư sxkd Khu Kinh tế cửa khẩu
Ban Quản lý Khu kinh tế
 • Phòng Quản lý Doanh nghiệp
 • 12/03/2020
Ban Quản lý Khu kinh tế
 • Phòng Quản lý Doanh nghiệp
 • 12/03/2020
 • <<
 • <
 • 1
 • >
 • >>