Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
 • Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
  tại Ban Quản lý Khu kinh tế
  pcgiat@angiang.gov.vn
  0296.3952.507
 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
  thuộc Sở tư pháp
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
  0296.3957.006
 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh
  thuộc Sở Nội vụ
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  0296.3957.049
Video
 • Kiểm tra công tác phòng, chống dịch cụm công nghiệp Phú Hòa
 • Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Châu Phú, Châu Thành
 • An Giang đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Khu công nghiệp
 • Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Công ty may mặc Spectre An Giang
 • An Giang tổng kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
Thông tin tuyên truyền

Tổng lượt truy cập

Đầu tư - xây dựng
Quyết định 307/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực cửa khẩu Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên
 •  Bá Tùng - Phòng Quy hoạch Xây dựng
 •  04/03/2021
 • A- A A+

Ngày 19 tháng 02 năm 2021 , UBND tỉnh ban hành Quyết định 307/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực cửa khẩu Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh: Vị trí điều chỉnh thuộc đồ án Quy hoạch phân khu
tỷ lệ 1/2000 Khu vực cửa khẩu Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Có tứ cận như sau:
- Phía Bắc giáp Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên khu a (3).
- Phía Nam giáp Khu Thương mại - Dịch vụ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (4).
- Phía Đông giáp bãi đậu xe chờ nhập khu c (3) và hạ tầng kỹ thuật Trạm kiểm
soát.
- Phía Tây giáp Khối nhà cách ly y tế khu e (3) và hạ tầng kỹ thuật Trạm kiểm
soát.
2. Quy mô điều chỉnh: Khoảng 1.332m².
3. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh giảm diện tích đất cây xanh từ 0,12ha
xuống còn 0,07ha (giảm 0,05ha) phần đất kế bên Khối nhà cách ly y tế (ký hiệu e) của Trạm kiểm soát liên hợp thành đất cơ quan bố trí xây dựng công trình Nhà nghỉ các đơn vị quản lý Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (diện tích đất xây dựng cơ quan tăng 0,05ha).
Các nội dung của đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực
cửa khẩu Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang không thay đổi và thực hiện theo Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Các tin khác :
 • <<
 • <
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>