Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
 • Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
  tại Ban Quản lý Khu kinh tế
  pcgiat@angiang.gov.vn
  0296.3952.507
 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
  thuộc Sở tư pháp
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
  0296.3957.006
 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh
  thuộc Sở Nội vụ
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  0296.3957.049
Video
 • Kiểm tra công tác phòng, chống dịch cụm công nghiệp Phú Hòa
 • Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Châu Phú, Châu Thành
 • An Giang đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Khu công nghiệp
 • Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Công ty may mặc Spectre An Giang
 • An Giang tổng kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
Thông tin tuyên truyền

Tổng lượt truy cập

Đầu tư - xây dựng
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung mật độ và loại hình của đồ án Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 hai bên đường dẫn vào cầu Long Bình
 •  Bá Tùng - Phòng Quy hoạch Xây dựng
 •  04/03/2021
 • A- A A+

Ngày 18 tháng 02 năm 2021 , UBND tỉnh ban hành Quyết định 294/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung mật độ và loại hình của đồ án
Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 hai bên đường dẫn vào cầu Long Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Điều chỉnh, bổ sung các loại hình, ngành nghề.
2. Điều chỉnh, bổ sung mật độ xây dựng các khu thương mại dịch vụ.
Các nội dung còn lại của đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Hai bên
đường dẫn vào cầu Long Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An
Giang không thay đổi và thực hiện theo Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày
18/07/2018 và Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 06/03/2020 của UBND tỉnh
An Giang.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Các tin khác :
 • <<
 • <
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>