Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
 • Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
  tại Ban Quản lý Khu kinh tế
  pcgiat@angiang.gov.vn
  0296.3952.507
 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
  thuộc Sở tư pháp
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
  0296.3957.006
 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh
  thuộc Sở Nội vụ
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  0296.3957.049
Video
 • Phóng sự An Giang ATV
 • An Giang với chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
Thông tin tuyên truyền

Tổng lượt truy cập

Đầu tư - xây dựng
Thông báo mời thầu gói thầu số 08
 •  Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng
 •  25/09/2020
 • A- A A+

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Các tin khác :
 • <<
 • <
 • 1
 • 2
 • >
 • >>