Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
 • Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
  tại Ban Quản lý Khu kinh tế
  pcgiat@angiang.gov.vn
  0296.3952.507
 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
  thuộc Sở tư pháp
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
  0296.3957.006
 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh
  thuộc Sở Nội vụ
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  0296.3957.049
Video
 • Kiểm tra công tác phòng, chống dịch cụm công nghiệp Phú Hòa
 • Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Châu Phú, Châu Thành
 • An Giang đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Khu công nghiệp
 • Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Công ty may mặc Spectre An Giang
 • An Giang tổng kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
Thông tin tuyên truyền

Tổng lượt truy cập

Doanh nghiệp cần biết
Triển khai thực hiện Công văn số 377/UBND-KGVX ngày 03/5/2021 của UBND tỉnh
 •  Anh Thư
 •  04/05/2021
 • A- A A+

Triển khai thực hiện Công văn số 377/UBND-KGVX ngày 03/5/2021 của UBND tỉnh
Ngày 04/5/2021 Ban Quản lý khu kinh tế có công văn số 738/BQLKKT-QLDN triển khai thực hiện Công văn số 377/UBND-KGVX ngày 03/5/2021 UBND tỉnh gửi đến các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp và Khu kinh tế cửa khẩu với các nội dung cụ thể như sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, các quy định, quy chế về phòng, chống dịch của Bộ Y tế và của tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.
2. Mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật của Nhà nước.
3. Hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định, đặc biệt phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và tại nơi công cộng.
Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Các tin khác :
 • <<
 • <
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>