Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
 • Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
  tại Ban Quản lý Khu kinh tế
  pcgiat@angiang.gov.vn
  0296.3952.507
 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
  thuộc Sở tư pháp
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
  0296.3957.006
 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh
  thuộc Sở Nội vụ
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  0296.3957.049
Video
 • Kiểm tra công tác phòng, chống dịch cụm công nghiệp Phú Hòa
 • Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Châu Phú, Châu Thành
 • An Giang đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Khu công nghiệp
 • Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Công ty may mặc Spectre An Giang
 • An Giang tổng kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
Thông tin tuyên truyền

Tổng lượt truy cập

Đầu tư - xây dựng
Công bố Đồ án Quy hoạch Khu công nghiệp Vàm Cống
 •  
 •  13/07/2021
 • A- A A+

Căn cứ Quyết định 1453/QĐ-UBND, ngày 02/7/2021 UBND tỉnh An Giang, Ban Quản lý Khu kinh tế công bố Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KCN Vàm Cống, phường Mỹ Thạnh, TPLX đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân được biết .

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Các tin khác :
 • <<
 • <
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>