Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản chỉ đạo, điều hành
Skip portlet Portlet Menu
Số Ký hiệu Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
1267/BC-BQLKKT Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2018 BQLKKT 28/09/2018 Xem
1180/BQLKKT-QLTNMT Thông báo kết quả giám sát tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại lô C2 KCN Bình Hòa BQLKKT 12/09/2018 Xem
/TB-BQLKKT Thông báo ý kiến kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 07/9/2018 BQLKKT 12/09/2018 Xem
970/BC-BQLKKT Kết quả thực hiện Kết luận Thanh tra số 05/KT-TTT ngày 25 tháng 5 năn 2018 của Thanh tra tỉnh về công tác giao, quản lý các dự án đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh BQLKKT 27/07/2018 Xem
/TB-BQLKKT Thông báo ý kiến kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 16/7/2018 BQLKKT 20/07/2018 Xem
695/TB-BQLKKT Thông báo niêm yết công khai kết luận Thanh tra BQLKKT 25/05/2018 Xem
Trang đầu Trang kế12345Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập