Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản chỉ đạo, điều hành
Skip portlet Portlet Menu
Số Ký hiệu Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
691/BQLKKT-VP Thông báo danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước của Ban Quản lý Khu kinh tế Ban Quản lý Khu kinh tế 29/04/2020 Xem
KQQT năm 2018 Kết quả quan trắc môi trường định kỳ của Ban Quản lý Khu kinh tế năm 2018 BQLKKT Xem
1614/TB-BQLKKT Thông báo ý kiến kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 27/11/2018 BQLKKT 04/12/2018 Xem
1531/TB-BQLKKT Thông báo phân công nhiệm vụ và ký văn bản thuộc thẩm quyền Ban Quản lý Khu kinh tế Ban Quản lý Khu kinh tế 19/11/2018 Xem
1414/TB-BQLKKT Thông báo ý kiến kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 16/10/2018 BQLKKT tỉnh An Giang 16/10/2018 Xem
/TB-BQLKKT Thông báo ý kiến kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 16/10/2018 BQLKKT 19/10/2018 Xem
Trang đầu Trang kế12345Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập