Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
Giới thiệu Khu Công nghiệp
Thông tin Khu Kinh tế
Văn bản mới
Số Trích yếu CQBH Ngày ký
691/BQLKKT-VP Thông báo danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước của Ban Quản lý Khu kinh tế Ban Quản lý Khu kinh tế 29/04/2020 Xem
KQQT năm 2018 Kết quả quan trắc môi trường định kỳ của Ban Quản lý Khu kinh tế năm 2018 BQLKKT Xem
1614/TB-BQLKKT Thông báo ý kiến kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 27/11/2018 BQLKKT 04/12/2018 Xem
 • Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
  tại Ban Quản lý Khu kinh tế
  pcgiat@angiang.gov.vn
  0296.3952.507
 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
  thuộc Sở tư pháp
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
  0296.3957.006
 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh
  thuộc Sở Nội vụ
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  0296.3957.049
Video
 • Phóng sự An Giang ATV
 • An Giang với chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
Thông tin tuyên truyền

Tổng lượt truy cập