Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    

 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Giới thiệu khu công nghiệp
Skip portlet Portlet Menu
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang trân trọng kính mời các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham gia đầu tư vào dự án Khu công nghiệp Vàm Cống, thuộc TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang...
 
Thông tin KCN - KKT
Skip portlet Portlet Menu
Sự phát triển của các KCN, KKT, KCX tại Việt Nam trong thời gian qua đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, do còn tồn tại một số bất cập trong hệ thống cơ chế, chính sách mà những kết quả phát triển KCN, KKT, KCX trong thời gian qua chưa thực sự tương xứng với tiềm năng phát triển. Do đó, kiến nghị những giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách cho phát triển KCN, KKT, KCX trong thời gian tới là yêu cầu cấp thiết được đặt ra.
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu
An Giang tăng cường kêu gọi  đầu tư

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập - An Giang

An Giang

 
Dự báo thời tiết
Tin bão và áp thấp nhiệt đới
Giá vàng, ngọai tệ
Giá cả thị trường